ÅSMF 100 år

ÅSMF:s 100-årsjubileum år 2022 förbereds genom olika sammankomster där förbundets medlemsensembler medverkar. Under hösten 2021 arrangerar förbundet bland annat en fest på Kåren den 12 november där de olika ensemblerna sjunger och spelar för och med varandra.

ÅSMF:s 100-årshistorik sammanställs av redaktör Hedvig Långbacka.