ÅSMF:s styrelsen för 2024

Hedvig Långbacka (ordförande)
Bianca Gräsbeck

Pia Kulla
Henrica Lillsjö
Gudrun Wahlström

Suppleanter:

Rami Huovinen
Martina Lindberg
Leigh Ann Lindholm
Misa Ståhl-Norrholm


Vårens styrelsemöten

22.01.2024
19.02.2024
11.03.2024
23.03.2024 Förbundsmöte på Restaurang Skolan